Bogaard Commissioning

Verrassingen voorkomen

De laatste twintig jaar zijn gebouwen en installaties steeds complexer geworden. Commissioning kan eigenaren helpen ontwerpfouten, afwijkingen en onvolkomenheden te ontdekken. Commissioning maakt deze zichtbaar, zodat er in een zo'n vroeg mogelijk stadium gecorrigeerd kan worden. Hierdoor wordt de kwaliteit van gebouwen en installaties beter gewaarborgd.

Commissioning begint met plan ontwikkeling, ziet toe op ontwerp, realisatie en functioneel testen van systemen, zodat ze geschikt zijn om gebruikt en onderhouden te worden conform de uitgangspunten van het ontwerp. Doordat wij resultaat gerichtheid combineren met een flexibele, transparante, motiverende werkstijl, worden verrassingen voorkomen. De kwaliteit van het realisatie proces van installatie, fabriek of gebouw wordt daardoor gewaarborgd vanaf de programma fase tot en met het einde van de garantieperiode.

Effecten op project door commissioning:

In het gebruikelijke ontwerp-, constructie- en realisatieproces gaan dingen fout door onvolkomenheden. Commissioning kan eigenaren helpen gebouwen en installaties te realiseren die functioneren volgens specificatie, waarin kwaliteit en belangenbehartiging van de klant bij oplevering en nazorg de boventoon voert.

Jarenlange ervaring bij grote bedrijven met name in facilitaire- en industriële processen, leert ons dat commissionig snel en accuraat inzicht kan geven in deze problematiek. Met als resultaat; vermindering van bedrijfs- en onderhoudskosten en betere continuïteit.